KATEGESE 2020

KATEGESE 2020

Ons het met ‘n nuwe leerplan begin vir ons kinders in die kategese. Ons het twee doelwitte daarmee:
  • Ons wil kinders lief maak vir die Woord sodat hulle deur die lees van die Woord in verhouding sal kom met Jesus.
  • Ons wil hê dat kinders hulle storie sal sien as deel van God se storie en hulle lewe op hierdie pad met die Woord sal leef.
Ons gebruik die Odos-reeks vir laerskool- en hoërskoolkinders. Dit bestaan uit 8 reekse met elkeen
  • ‘n onderwysershandleiding,
  • ‘n kinderboek wat die kinders elke week huis toe neem. In die boek is elke week se Bybelstorie,
  • ‘n versamel item soos kaarte, plakkers en plakkate sodat hulle nog verder aangemoedig word om meer oor God en Sy Woord te leer.
  • ‘n Odos-toep met vrae, ouerhandleiding, video’s en opleiding vir groepleiers (https://www.odos.co.za/bybelvasvra).

ROEP DIE HERE JOU AS KATEGEET?

Ons soek kategete wat die bestaande span vir 2020 kan aanvul! Veral vir Graad 1-2 sowel as ‘n leier vir die Voorskoolse Groep. Kontak direk vir Chris of Ursula, asb.

OUERS!

Elke week word vir die ouers iets gegee wat hulle met hulle kinders kan doen.  Ons wil hê dat ouers op ‘n kreatiewe manier weekliks saam met hulle kinders weer deur die verhaal gaan. Die Bybelvasvrae sal ook deel uitmaak van hierdie ouer betrokkenheid. Ons bid dat die Bybelstories weer in huise sal herleef en op so ‘n wyse by ons kinders vasgelê word.

BEGELEIDING

Jy kan staatmaak daarop dat ons deurlopend die kategete sal begelei met ekstra hulpmiddels. Kom ons maak 2020 die Jaar van die Bybel, die jaar wat ons alles insit om ons kinders aan die Here self deur sy Woord en Gees te verbind.

INDELING VIR KINDERS – Sondag 10:00

Ons vra dat die ouers saam met hulle kinders in die kerk agterbly vir die indeling en ‘n kort verduideliking van die program en hoe ouers hulle kinders kan begelei deur die jaar.

INDELING VIR TIENERS – Sondag 17:30

NB – Ons vra dat die ouers saam met hulle kinders kerk toe kom vir ‘n kort verduideliking van die program en ‘n gesprek oor die moontlikheid van ‘n jeugdiens Sondagaande. Daar sal ook ‘n vrugtefees wees daarna!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.