• Home

Paasfees Stiltetyd en Huisgodsdiens

Paasfees Stiltetyd en Huisgodsdiens:

Gebaseer op die Stasies van die Kruis wat ons gemeente vanjaar saam inkleur, neem hierdie gids jou deur al die Stasies van die Kruis, met inkleurprente, vrae en refleksies vir alle ouderdomme.  Ideaal vir stiltetyd of vir families tydens die Paas-vakansie.  Beskikbaar teen R20 by die kerkkantoor.

Continue Reading

‘n Nuwe Hart As jy geweet het wat God gee … Johannes 4:5-42 en Romeine 5:1-2

Inleiding

Ons kan die Johannes-evangelie die ‘Evangelie van die Heilige Gees’ noem.  Johannes verduidelik dat God met die koms van Christus ‘n nuwe bedeling kom vestig.  God wil met ons ‘n verhouding tot stand bring wat gebaseer is op die wedergeboorte [Joh 1:13].  Elkeen wat Hom aanneem, word uit die Heilige Gees gebore [Joh 3:6] en so bewerk God ‘n nuwe hart/gees in elkeen wat glo.

Die hoofmomente van die eerste vier hoofstukke is bekering en wedergeboorte [1:12-13], Jesus se gesprek met Nikodemus [Wat uit die mens gebore is is mens, wat uit die Gees gebore is, is gees. Joh  3:6] en die gesprek met die Samaritaanse vrou [As jy geweet het wat God gee… Joh 4:10].  Die boodskap van die Johannes-evangelie is dat God aan elkeen van ons ‘n nuwe hart wil kom gee, sodat ons ‘n persoonlike verhouding met God kan hê. 

Die vrou

Sy is privaat, geslote en verdedigend wanneer Jesus met haar by die put praat.  Sy wil eintlik nie met hierdie vreemdeling iets te doen hê nie. Sy is gewoond daaraan om vreemde mense, inteendeel, alle mense te vermy, weens die stories wat oor haar lewenswyse vertel word. Sy kom skep water op ‘n tyd wanneer daar min mense is, maar vandag sit hierdie man hier, wat nie wil ophou gesels nie – sy wens hy wil net weggaan.  Hy bly praat oor lewende water. 

Jesus sien die bitterheid en die pyn in haar oë.  Om ‘n gesprek met haar aan te knoop, vra Jesus vir haar water om te drink. 

Jesus

Die vrou se eerste reaksie is om die skeidinge tussen die Jode en die Samaritane te gebruik om ‘n gesprek met Jesus te vermy, terwyl Jesus die gesprek dadelik na haar hart toe neem.  Weet jy wat God gee?  [Joh 4:10].  Jesus laat hom nie afskrik deur die menslike skeidinge nie, hy kyk bo-oor dit na die hart van die vrou.  Hy kan sien sy is soekende na die lewende water wat God gee.  Hy lei haar om te ontdek dat sy die lewende water nodig het en Hy weet ook wat weerhou haar van die lewende water.  Dit is waarom hy haar vra om haar man te gaan roep, wanneer sy vra na die water wat die ewige lewe gee.    

‘n Nuwe hart

Nou is Jesus by die punt om haar te laat verstaan dat sy Hom nodig het [Joh 1:4].  Sy besef nou dat sy eintlik in duisternis lewe, ver van die Lig af waar daar ware lewe is.  Op hierdie stadium in die gesprek raak sy bewus van die feit dat Jesus ‘n ‘profeet’ is, dat sy eintlik met iemand met ‘n bo-menslike karakter gesprek voer.   Dit is al wat Jesus in gedagte het, want nou kan hy haar begin bewus maak dat sy eintlik met ‘n hart vol doodsheid lewe. 

 

‘n Nuwe hart, ‘n nuwe lewe

Met die nuwe bedeling wat Jesus begin, val alle doodsheid weg, ‘n doodsheid wat veroorsaak word deur die twis tussen die Jode en die Samaritane oor hulle gebruike, lewenswyse en die plek waar hulle onderskeidelik aanbid.    

Die skeidinge tussen haar en God verval.  Deur haar ontmoeting met Jesus by die put word sy bevry van haar sondige verlede en bring Jesus haar tot ware geloof in God. 

Nou kan sy die Vader deur die Gees en in waarheid – die waarheid wat sy in Jesus ontdek, aanbid, want Jesus is die weg die waarheid en die lewe.

In Filippense 3:3 lees ons “Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie”.  Dit is die bedeling wat Jesus aan die vrou by die put wil bekend maak, sodat dit ook in Samaria bekend kan word dat die Messias gekom het en dat die bedeling van die uiterlike dinge verby is.  Paulus sê in vers 7-8 “Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus…. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde”.  Daar is geen plaasvervanger vir ‘n lewende verhouding met Jesus Christus nie. 

Het jy ‘n nuwe hart en ‘n nuwe lewe?  Dien jy God deur die Gees en die Waarheid [Jesus Christus]?

Geloof, Vryspraak, Vrede

Voer jy nog ‘n stryd met jou verlede, soos die vrou by die put?  Het jy die vryspraak deur Christus aangeneem [Romeine 5:1-2] sodat daar vrede tussen jou en God kan wees?  Elkeen wat glo het vrye toegang tot die ganade van God.  Dit is die nuwe bedeling wat God vir elkeen bedoel met die koms van Jesus Christus na die wêreld. 

Ken jy hierdie verhouding met God waar jy Hom in Gees en in Waarheid aanbid?

Slot

Jesus sê vir die vrou by die put “As jy geweet het wat God gee, … sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou die lewende water gegee het” [Joh 4:10]. 

Weet jy wat God vir jou wil gee?  Het jy dit al aangeneem? 

AMEN         

Continue Reading

Handelinge 15:36-41 #leadersmustrise

Hand 15:36-41

36 ’n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: “Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het.”

37 Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. 38 Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end-uit die werk saam met hulle gedoen het nie. 39 Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met ’n skip na Siprus toe vertrek. 40 Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. 41 Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk.

Die onderskatte verhaal van Barnabas

Die verhaal van Barnabas is inderdaad een van die onderskatte en daarom onvertelde verhale in die Nuwe Testament.  Dit is ’n verhaal wat jou bewus maak van die wonderlike manier waarop die Here mense, hulle gawes en hul lewenspraktyke gebruik in die koms van die koninkryk.

 • Die Here gebruik sy vrygewigheid om ’n stuk grond te verkoop en die opbrengs aan die gemeente in Jerusalem te skenk. Dit vorm deel van die platform wat geskep word om die Christelike geloof wêreldwyd te lanseer. The Lord used the generosity of Barnabas by selling a farm to help the early church’s mission to the world.
 • Die kerk kon Saulus en sy bediening aanvaar weens Barnabas wat hom gasvry ontvang het. Hy het vir Saulus as borg opgetree.  Daarmee word die kerk uiteindelik gehelp om nie eksklusief Joods te bly nie, maar onder die Here se leiding grense oor te steek – uiteindelik ook na Europa en die verre Suidpunt van Afrika waar ons vandag nog deel in die vrug van die grensoorskryding.  The Lord used the hospitality of Barnabas to reach out to Paul and making him part of the church.  This would impact on the crossing of boundaries across the world.
 • Die jong Johannes Markus het in Barnabas ’n begeleier en mentor van formaat gevind wat hom deur sy gawe van bemoediging in staat gestel het om met Paulus te versoen en die skrywer van die eerste evangelie te word. The Lord used the encouragement of Barnabas to mentor a young leader to become reconsiled to Paul and write the first gospel.
Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  webmeester

  |

  Jy kan e-pos na ngksomer@global.co.za of bel by 0415835115 (kantoorure) en met Liésl praat.

 • Avatar

  webmeester

  |

  Jy kan e-pos na ngkerksomer@global.co.za of bel by 0415835115 en met Liésl praat oor die reëlings.

 • Avatar

  Marinda Fick

  |

  wonderlik. Hoe gaan ek te werk. Sal hulle dit vir my kan pos of koerier. Ek bly by Gariepdam in die Vrystaat. Ek het tot die drukkers geskakel maar hulle se hulle het dit nie. My sussies sal ook graag van die boeke wil he. Kan jul vir ons die bankbesonderhede mail of hoe kan ons maak. Ons bly ongelukkig nie een naby Somerset nie. Sal bly wees as julle ons kan help

 • Avatar

  webmeester

  |

  Hi Marinda. Jy kan dit by die kerkkantoor kry teen R120. Daar is ook ‘n Engelse weergawe van dié boek beskikbaar.

 • Avatar

  Marinda Fick

  |

  Waar kan ek Christine Veldsman se boek “My man het Dementia” in die hande kry asb.