• Home

Kolossense 2:6-23 – Christus in ons verander ons “hiermaals”

pilgrim-18Ek is op ‘n plek in my geestelike lewe wat ek al hoe meer van twee goed bewus raak – die “hiernamaals” waarheen God ons wil neem, en die suigkrag van die “hiermaals” wat ons die vreugde van God se teenwoordigheid kan ontneem.

Ek is aan die een kant al hoe meer bewus van die bestemming wat God vir ons as kinders van die Here het. Hy wil ons as sy kinders verwelkom in sy koninkryk om “heilig, sonder foute en onberispelik” voor Hom te lewe – die “hiernamaals” wat Paulus in hoofstuk een van Kolossense uitgespel het (1:27). Dit is die grootste geskenk wat enigiemand kan kry. Nie net omdat dit ‘n wonderlike uitsig is nie – en dit moet jy goed hoor – maar omdat dit hiérdie lewe heeltemal verander. As ek weet waarheen ek op pad is, kan ek bykans enigiets wat met my hier gebeur, hanteer. Om die waarheid te sê, my ewige bestemming verdryf my vrees vir enige bedreiging op hierdie aarde. Dit is ómdat ek ‘n “hiernamaals” het waarna ek uitsien, dat die “hiermaals” – soos Lina Spies daarvan praat – nie net vir my draaglik word nie, maar deurdrenk met die teenwoordigheid van God self.

Ek is egter aan die ander kant ook al hoe meer bewus van die suigkrag wat die “hiermaals”, dié wêreld, op ons uitoefen, die beklemming van die verydeling wat ons hier beleef, en ons van die vreugde van dié bestemming en van die reis daarheen wil beroof. Die wêreld se waardes en lewenstyl raak soos molasse waarin jy trap, wat jou vryheid beperk, wat jou menswees inkort, wat jou verhouding met die Here vervlak en uiteindelik tot stilstand kan ruk.

Dit is in dié beklemmende situasie wat Paulus se helder woord uit Kolossense 2:6-23 my tref en terugbring by die hoop op die heerlikheid wat daar in Christus Jesus is. Die geheim van hierdie lewe, van die “hiermaals”, is Christus. Die geheim van die volgende lewe, van die “hiernamaals”, is ook Christus. Dit was die punt van Paulus se boodskap in hoofstuk 1. “Christus is in julle (die hiermaals), Hy is die hoop op die heerlikheid (die hiernamaals).” (1:27).

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue Reading

Kolossense 1:13-2:6 – heilig, sonder foute en onberispelik voor God

holyspiritmotion1Ons verloor baie keer perspektief op wat op die spel is in die evangelie van Jesus Christus.  Ons lê klem op die inhoud van die evangelie, op die liefde wat Hy vir ons het, op die vrede wat Hy bring, op die bevryding deur die vergifnis van sondes.

En dit is reg so, want dit is die goeie nuus wat ons deel geword het in Christus.

Maar, ons vergeet van die feit dat ons “uit die mag van die duisternis gered” is en “verplaas” is “na die koninkryk” van God se “geliefde Seun”.  Die goeie nuus het vir ons ‘n werklikheid geword midde in die duisternis van hierdie sondige wêreld.

Jesus wil ons “heilig, sonder foute en onberispelik” voor God stel.

Dit is dus waarheen ons op pad is.  Om aan die einde van die tyd in ‘n groot kosmiese skouspel, as “heiliges”, mense wat sonder foute is, mense wat onberispelik is, voor God gestel te word, sodat God Homself in ons kan verlustig, en kan sê, sien julle, daar is my mense, dié mense wat ek nou vir ewig in gemeenskap met My intrek en vir ewig met hulle sal lewe.  Hulle is my volk, en Ek is hulle God.  Ons hoort nou bymekaar vir ewig.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Stiltetyd derde kwartaal 2016 volgens RCL

LuisterBuitebladIn die derde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LUISTER.  Ons gaan weer soos in die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT. Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD
Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik.  Ons gee vir elke teks die skakel na die ooreenstemmende bydrae op Bybelskool.com.   Dit is vir jou gerief in dié boekie opgeneem vir dié wat ’n gedrukte kopie of elektroniese wewergawe verkies.

Laai dit hier af: Stiltetyd derde kwartaal 2016

FOKUSTEKSTE
Die voorgestelde preektekste kom uit Kolossense, Jesaja, Jeremia, Lukas en 1 Timoteus. Die res van die begeleidende tekste kom uit Hosea, Hebreërs, Filemon, en Lukas.  Daar is soos altyd 10 Psalms vir dieselfde tyd.

  • 24 Julie 2016 Kolossense 2:6-15, (16-19); Hosea 1:2-10; Psalm 85; Lukas 11:1-13
  • 31 Julie 2016 (Sendingweek) Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; Lukas 12:13-21
  • 07 Augustus 2016 Jesaja 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; Hebreërs 11:1-3, 8-16; Lukas 12: 32-40
  • 14 Augustus 2016 Jesaja 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; Hebreërs 11:29-12:2; Lukas 12:49-56
  • 21 Augustus 2016 Jeremia 1:4-10; Psalm 71:1-6; Hebreërs 12:18-29; Lukas 13: 10-17
  • 28 Augustus 2016 (Barmhartigheidsondag) Lukas 14:1, 7-14; Jeremia 2:4-13; Psalm 81:1, 10-16; Hebreërs 13: 1-8, 15-16
  • 04 September 2016 Lukas 14:25-33; Jeremia 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; Filemon 1-21
  • 11 September 2016 1 Timoteus 1:12-17; Jeremia 4:11-12, 22-28; Psalm 14; Lukas 15:1-10
  • 18 September 2016 1 Timoteus 2:1-7; Jeremia 8:18 – 9:1; Psalm 79:1-9; Lukas 16:1-13
  • 25 September 2016 1 Timoteus 6:6-19; Jeremia 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; Luk 16:19-31

Die bydraes wat hier geplaas word, gee jou ‘n bietjie meer inligting oor die konteks waarin elke teks voorkom. Jy hoef egter net die tekste te lees wat in die opskrifte aangegee word.

Continue Reading

Reisgenote in geloofsvorming – derde kwartaal 2016

ReisgenoteOns vertrek hierdie kwartaal op ‘n verdere deel van ons geloofsvormende reis as gemeente. Ek noem die reis die Reisgenote in geloofsvorming.

Alle gelowiges is reeds besig om in hulle geloof gevorm te word.  Deur die kerk, deur ander gelowiges, deur die Bybel, deur die Here self.  As gelowiges het ons ook al baie geleer in ons eie prosesse.

Dié geestelike reis van geloofsvorming hou egter nooit op nie.  Ons is altyd op pad om nog meer van die Here en sy pad met ons te leer. Dit is ook belangrik dat ons nie net op ons eie geloofsvorming konsentreer nie.  Ons moet ook nuwe reisgenote op ons pad uitnooi en hulle help om só die wonder van God as Reisgenoot te ontdek.

Waarmee ek jou nou dié kwartaal wil help, is om jouself te verdiep in een van drie basiese geloofsgewoontes.  Dit is dinge waarmee jy nie noodwendig onbekend is nie, maar waarvan ‘n mens altyd meer kan leer.

Ek wil dit doen deur jou te help om ‘n geloofsgewoonte te kies wat oor ‘n tydperk van drie maande ingeoefen kan word.  Ek sal as mentor en afrigter optree.  En ons sal dit saam in ‘n geloofsgroep doen waarin ons mekaar kan ondersteun.  Die doel hiermee is om die geloofsgewoonte te bemeester en te integreer met jou lewe.

Aan die einde van die reis kan jy dan die proses verder neem deur óf ‘n volgende geloofsgewoonte te begin beoefen óf self ‘n mentor te word en nuwe reisgenote op dié pad uit te nooi en hulle te help om die wonder van God as Reisgenoot te ontdek.

Ons kom eers vir drie weke almal saam waarin ons blootgestel sal word aan die drie geloofsgewoontes en met ‘n joernaal sal begin.  Daarna sal ek groepe saamstel wat dié reis vir drie maande met mekaar sal onderneem.  Aan die einde sal ons bymekaar kom vir ‘n getuienis geleentheid waarin elkeen geleentheid sal hê om sy of haar eie verdere reis te beplan.

Ons begin die 26ste Julie om 19:00 in die konsistorie.

Skryf in by die kerkkantoor.  Dit is gratis.  Daar is ook ‘n webtuiste Reisgenote waar ek begeleiding sal verskaf.  Vul jou e-pos by die widget regs op daardie blad in om die bydraes te ontvang.

Chris van Wyk

Continue Reading

Ontdek jou gawes – derde kwartaal 2016

 

VoorbladGod het ons deel van ‘n gemeenskap van gelowiges gemaak.  Deur die gawes wat Hy vir elkeen van ons gee, vestig Hy sy koninkryk op aarde.  Deur die Ontdek jou gawes kursus sal jy nie net jou genadegawes ontdek nie, maar ook kan begin ontwikkel.  Dit gaan jou geestelike lewe meer doelgerig maak en jou in die proses ook verryk, soos talle van ons lidmate oor die jare van getuig.

Jy kan die volgende verwag van die kursus.  * Jy gaan besin oor wat die Bybel leer i.v.m. genadegawes.  * Jy gaan die gawes wat God deur sy Gees vir jou gegee het, identifiseer.  * Jy gaan ‘n nuwe waardering ontwikkel vir jou medegelowiges se gawes.  * Jy gaan jou gawes in ‘n nuwe lig sien en leer om dit te gebruik.

Die kursus word oor ses weke op Woensdagaande aangebied.  Almal is welkom.  Ons begin die 17de Augustus om 18:00 in die konsistorie.  Elke sessie duur ‘n uur en ‘n half.  Ons sluit af die 21ste September.

Skryf in by die kerkkantoor.  Die sluitingsdatum is 14 Augustus.  Die koste is R100.  Dit sluit die kursusboek in.

Chris van Wyk

Continue Reading

Kolossense 1:1-14 Preek

Ek het in 1991 my lewe aan God oorgegee.  Geestelik is ek dus nou 25 jaar oud.  Dis eintlik die belangrikste vraag:  hoe vergelyk jou geestelike lewe vandag met geestelike lewe 20 jaar gelede, 10 jaar gelede, verlede jaar? Het jy geestelik gegroei? Verander? Ken jy vir God beter? Kan jy God se stem beter onderskei?  Volg jy meer op Jesus se spoor?

Continue Reading

Lukas 10:1-20 Preek

God stuur jou. Wat jy het, is genoeg. Wie hy oor jou pad bring, is die regte mense. Jy kan dit doen, want dis nie jy wat dit doen nie – dit is God wat deur jou werk. Jy’t nie ’n hele kar vol bagasie, vol vaardigheid en bronne nodig nie. Te midde van Brexit en Orlando en Sodwana en taalbeleide, stuur Jesus jou soos ’n lam tussen wolwe in. En dis okay. Jy kan maar gaan. Wees vrygewig, gasvry, broos, liefdevol, reik uit na vreemdelinge, beleef hoe nuwe gemeenskap gevorm word en kyk hoe die vrede arriveer.

Continue Reading