• Home

God verskyn: Genesis 18

Inleiding
Elkeen van ons het al hierdie wens uitgespreek: “As God maar net self aan my kan verskyn…” as hy maar net sy wil aan my sal bekend maak, dat ek alles kan verstaan!
God is nie ‘n vreemdeling nie
Van die begin van die skepping af verskyn God aan die mens soos wat Hy elke dag aan Adam en Eva in die tuin van Eden verskyn het. Hy was en is nie ‘n geheimsinnige vreemdeling vir mense nie. Inteendeel, Hy is ons hemelse Vader.
Abraham het God leer ken as die Een wat aan hom verskyn. Lees Gen 12:1 en 7; Gen 15:1; Gen 17:1; Gen 18:1, 10, 13, 20, 22-23.
God wil homself aan ons openbaar en ‘n lewende verhouding met ons hê. Hy wil nie onbereikbaar en ver wees nie. Hy wil by ons wees en in ons wees, daarom het hy Homself kom openbaar deur die menslike vlees aan te neem in die geboorte van Jesus Christus om ons te leer dat God ‘n liefdevolle Vader is. Verder het God homself openbaar deur die uitstorting van die Heilige Gees om vir ewig by ons en in ons te wees.
Ons gaan die dialoog van Genesis 18 volg om te sien wat God se verskyning aan Abraham behels en wat dit vir ons beteken, veral omdat dit vandag Vadersdag is.
God is nie ‘n vreemdeling vir Abraham nie
Abraham ontvang die drie besoekers met eerbied as spesiale gaste. Hy weet hierdie is nie gewone besoekers nie. Hy weet wanneer dit die Here is wat aan hom verskyn. Abraham se verhouding met God is gegrond op persoonlike ontmoetings; dit is vir hom die norm. Sedert die eerste keer wat God aan hom verskyn het, is sy lewe ingestel op persoonlike ontmoetings met die Here.
Dit is soos God Abraham voorberei vir sy rol as vader van Isak, maar ook vader van Israel, om uiteindelik ‘n seën vir al die nasies van die aarde te wees.
Aan al die vaders vandag: Is God vir jou ‘n vreemdeling of is jou lewe gebaseer op die persoonlike ontmoetings wat jy en God het?
God openbaar sy wil – “Toe sê die een” [vers 10]
In God se verskyning aan Abraham kom vertel Hy hom hoe Hy sy verbondsbelofte gaan vervul. Die ding waaroor Abraham en Sara nie duidelikheid gehad het nie en eers hulle eie planne gemaak het deur vir Hagar as ‘n plaasvervanger te gebruik, omdat Sara al te oud was om kinders te baar.
Met hierdie verskyning van God gee Hy aan hulle duidelikheid oor sy wil in hulle lewe. In hierdie geval gaan Hy deur ‘n bonatuurlike ingryping aan hulle ‘n seuntjie gee en nie deur die gewone werking van sy wil wat vir hulle verstaanbaar en logies verklaarbaar is nie.
Dit is die rede hoekom ons almal, en vaders in die besonder, ingestel moet wees om God se verskynings in ons lewe raak te sien en op grond daarvan te lewe. Soos in die geval met Abraham en Sara, is en wil God nie geheimsinning wees oor sy wil vir ons lewe nie. Die vraag is eerder of ons in geheimsinnigheid teenoor God lewe!
Sara lag by haarself – “Toe vra die Here vir Abraham” [vers13]
In die Here se verskyning aan Abraham en Sara, verbreek Hy alle geheimsinnigheid wanneer die Woord sê dat die Here self een van die drie besoekers was. Uit Genesis 19:1 leer ons dat die ander twee besoekers twee engele was. Dit natuurlik om alle twyfel uit die weg te ruim oor die belofte dat Sara oor ‘n jaar ‘n seun sal hê.
Deur hierdie openbaring van God leer Sara ook dat dit God self is wat met hulle praat. Ook om alle vorme van twyfel of geheimsinnigheid uit die weg te ruim.
God sluit Abraham in by sy wil – “Toe dink die Here” [vers 17]
In vers 17-18 bevestig die Here dat Abraham geroep is om ‘n seën vir die nasies te wees en daarom sluit Hy hom in by sy voorneme om Sodom en Gomorra te verdelg. God gee aan Abraham die outoritiet om sy roeping uit te leef en sy rol te speel in die koninkryk, sodat hy sy opdrag, volgens sy roeping te kan uitvoer, deur sy kinders en nageslag op die regte pad te lei en hulle te leer wat goed en reg is, en sodat God sy belofte aan Abraham kan uitvoer [vers 19].
Op dieselfde wyse sluit God jou en my in by sy wil en stel ons in staat om ons roeping en taak na te kom, of dit nou is om vader te wees oor ons kinders of watter ander deel van ons roeping ook al.
Ons het natuurlik die keuse om deel te neem hieraan of nie…
Abraham in gesprek met God – “Toe sê die Here” [vers 20] “Abraham het gevra” [vers 22]
Abraham tree in vir die regverdiges van Sodom en Gomorra en onderhandel met God oor die lot van die reverdiges, op grond van die gesag wat hy van God ontvang het deur sy roeping. Hierin sien ons dat God se verskynings aan Abraham hom in ‘n posisie geplaas het waar hy as beelddraer van God sy roeping kan vervul en aandeel kan neem om te heers oor die skepping van God.
Abraham het waarde voor God en Hy reken Abraham as ‘n medewerker in sy koninkryk. So het elkeen van ons, vaders ingesluit, ‘n verantwoordelikheid en ‘n voorreg om ons roeping en opdrag uit te leef en stel God ons aan op dieselfde vlak as Christus. In Rom 8:29 sê die Woord “die wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die eerste is”.
So word ons nie net slawe of volgelinge nie, maar as ewebeeld van Christus sit ons God se werk op aarde voort. Vervul jy jou roeping en opdrag?
God verskyn elke dag aan jou deur sy Gees, soos Hy aan Abraham verskyn het
Sedert Pinkster verskyn God ook aan my en jou elke dag.
Glo dit en wees gereed om Hom raak te sien in elke situasie waarin Hy Homself aan jou openbaar.
AMEN

Continue Reading

Gebed vir Natuurrampe

Jerigo Mure gee onder andere die volgende gebedsriglyne vir die afgelope week se natuurrampe:

Verify all info: Pray that people will not exploit social media by treating photos and videos of the disasters as entertainment, but that they will participate in prayer with hope and faith, verify all reports they receive before forwarding it , and contribute to the aid that is needed.

Immediate relief to the displaced. Literally thousands are currently displaced due to loss of their homes or places of refuge. Pray for every place of shelter to receive all that is needed to feed and clothe those in need. Ask for more churches to set up places to temporarily house displaced people, giving them shelter, food, clothing and a place to sleep.  Declare: Psalm 91:2  I will say of the LORD, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.” 

 

Shock & trauma.  It is impossible to describe the devastation, shock and trauma of those who lost everything.  Please pray for the comfort of the Holy Spirit. Ask for numerous opportunities to openly share the love of the Lord Jesus with everyone, and for many to put their hope in Him. Please pray that the church will use this opportunity to unite, to solve their differences, to actively work together and to be the hands and feet of Jesus. Declare: Psalm 119:50 This is my comfort in my affliction, For Your word has given me life. Psalm 119:76 Let, I pray, Your merciful kindness be for my comfort, According to Your word to Your servant.

Rebuilding & restoring.  Pray for the rebuilding of the houses, communities and towns that suffered complete destruction.  Pray for the quick resolving of all insurance formalities, procedures to be followed in municipality wards, the implementation of temporary service delivery and the restoring of communication lines, electricity and water purification. Declare: Psalm 80:3 Restore us, O God; Cause Your face to shine, and we shall be saved! 

Remaining drought stricken areas. Large areas of the Namakwaland and Northern Cape have received less than 10 mm rain the past week. Livestock farmers daily encounter animal deaths due to heat, cold, lack of water and food shortages. Most bore holes on farms have run dry.  Pray for hope and faith in God to remain. Ask for God’s mercy and answer to prayers for gentle, continuous saturating rains in every drought stricken area in our nation. Declare: Psalm 71:14-15 But I will hope continually, And will praise You yet more and more. My mouth shall tell of Your righteousness and Your salvation all the day, for I do not know their limits.  Jer.14:22 “Are there any among the false gods of the nations that can bring rain? Or can the heavens give showers? Are you not He, O LORD our God? We set our hope on You, for You do all these things. 

National drought to be broken.  Generally a drought is officially ‘broken’ when the underground water tables are restored to normal. At least three years of sufficent seasonal rain are needed. Let us continue to pray for the consequences of the drought of the past 5 years to be reversed, for continued rains within every season, for restoration of the soil, the multiplication of live-stock and increased produce of the fields and trees. Declare: Psalm 104:14 He causes the grass to grow for the cattle, and vegetation for the service of man, that he may bring forth food from the earth Psalm 144:13 That our barns may be full, supplying all kinds of produce; that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our fields

Continue Reading

Psalm 8 – As ek kyk … as God kyk

Die afgelope week het ons massiewe storms in die Wes-Kaap gehad wat ongelooflike verwoesting gesaai het.  Sommige wyt dit aan aardverwarming.  Ander sê dit het niks met aardverwarming te doene nie, maar is doodgewoon deel van groter siklusse van verskuiwende weerpatrone waarop die mens nie juis ‘n impak het nie.  Nog ander sê dit is maniere waarop God die sondige samelewing straf waarin ons leef.  Nog ander sien die wyses raak waarop mense nou uitreik na mekaar en hulp verleen en staan verstom met die medemenslikheid wat aan mekaar gewys word.

Ons het die afgelope week ook die ergste vernietiging ooit van woongebiede in die Knysna omgewing gehad deur veldbrande wat doodgewoon hand uit geruk het.  Die verhale van verwoesting het aan ons harte geruk.  ‘n Mens kan moeilik ‘n greep kry op die omvang van die leed wat mense tans daar ervaar.  Sommige wyt die verwoesting aan brandstigting. Ander aan ‘n vuur wat al lankal gesmeul het in die bos en geïgnoreer is.  Nog ander sê dit is maniere waarop God sy toorn laat wys oor die verval in die wêreld.  Nog ander sien ook die wyses raak waarop mense nou uitreik na mekaar en hulp verleen, van regoor die land, ook van PE, en omgee en ophelp.

Wat sien Dawid?

Kom ons luister na Dawid in Psalm 8.  Kom ons hoor wat hy sien as hy kyk na die aarde …

Download the English translation: Psalm 8 – English.docx ; Psalm 8 – English.pdf

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Kolossense 3:18-4:1 – Respek vir my Naby-mense

Inleiding

Die gemeente van Kolosse is waarskynlik nie deur Paulus gestig nie (Kol 2:1), hoewel hy op ‘n keer deur die landstreek van Frigië, waar hulle geleë was, gereis het (Hand 16:6).  Hulle was egter duidelik sterk onder sy invloed.  Epafras wat van Kolosse af was – en ook Paulus se medewerker – was moontlik die skakel tussen hulle, en ‘n moontlike stigter van die gemeente (Kol 1:7; 4:12).  Die stad was geleë naby Efese in Klein-Asië (160 km na die ooste), in die suid-weste van wat vandag as Turkye bekend staan.  Hulle was ook nou verbind aan die naburige gemeentes in Laodisea en Hiërapolis (4:13,15).

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Dalene Dippenaar

  |

  Dankie dat jy woorde gegee het aan my gebed.

 • Avatar

  Rethie van Niekerk

  |

  Dankie Tokkie. Ek is dankbaar.

 • Avatar

  Tokkie Young

  |

  Rethie, ek is diep diep geraak deur jou treffende Pinkster boodskappe. Dit is so inspirerend en bemoedigend vir ons tyd. Baie dankie dat jy my persoonlik help om nooit my oë van die alomteenwoordige Jesus af weg te hou nie.

 • Avatar

  Pastoor Fanie

  |

  Baie Leersaam en gees geduld.
  GOD BLESS

 • Avatar

  webmeester

  |

  Jy kan e-pos na ngksomer@global.co.za of bel by 0415835115 (kantoorure) en met Liésl praat.