• Home

Jeremia 1:4-10 – geken, gevorm, geheilig en aangestel

Horace Vernet, Jeremiah on the ruins of Jerusalem (1844)

Horace Vernet, Jeremiah on the ruins of Jerusalem (1844)

Die roeping van Jeremia

Ek wil vandag gesels oor roeping.  En ek wil Jeremia as lens gebruik dat jy oor jou eie roeping as kind van die Here kan dink.  Want, ek is oortuig, die groei in ‘n mens se geestelike lewe begin by jou bewussyn van roeping.  En ek sal afsluit met ‘n paar gedagtes oor ons roeping as geloofsgemeenskap.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Bells Challenge: ‘n Nuwe Stel Gewoontes

Aristoteles het gesê: We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

Frost sê ons kan dit ook van geloof sê:  geloof is nie net een ding wat ons doen nie, maar ’n gewoonte.

En ons gewoontes vorm ons, vorm ons diepste oortuigings.

Continue Reading

Luisterblad 15 tot 21 Augustus 2016

PERSOONLIKE LUISTERTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

  • Lees Jeremia 1:4-10. Fokus op wat jou tref.
  • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
  • Antwoord die Here in gebed.
  • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Oordink vandag die woorde aan Jeremia as woorde ook aan jou: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken.”  Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het. Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies het, het dit ook met jou gedoen vir die roeping wat Hy vir jou het.

Continue Reading

Jesaja 5:1-7 Preek

Picture1’n Mens besef nie altyd wanneer jy midde-in geskiedenis leef nie.  Dat die oomblik wat jy nou beleef, ’n oomblik is waaroor die wêreld vir jare gaan praat nie.  Maar ek dink die twee laaste weke was so ’n tyd.  Suid-Afrika het opgestaan en begin sê:  “Nie weer nie.  Genoeg.”  En in ’n ikoniese beeld wat waarskynlik vir altyd in ons kollektiewe geheue geëts sal wees, het vier vroue bewend opgestaan – tjoepstil – en mag op sy kop gekeer en onreg ontbloot.  So op die vooraand van vrouedag, wat ons herinner aan die onreg van ons verlede en die vroue wat opgestaan het en gesê het: “genoeg.”  Vrouedag.  Vier vroue met handgeskrewe plakkate wat ons herinner dat 1 uit 3 vroue in SA verkrag word (sommige statistieke sê 1 uit 2), dat daar elke 6 dae ’n vrou in SA deur haar lewensmaat vermoor word.

Wat ’n ironiese tablo was die afgelope twee weke nie!  Die skrille kontraste wat in gelid staan.

Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes.

sê Jesaja 5.

Continue Reading

Geloof is ‘n Verhouding Skriflesings: Gen 1:26-28 en Kol 2:9-10

Inleiding

Waaruit bestaan jou geloof, jou lewe saam met God?

So baie mense wil dit ‘n wetenskap maak.  As ek nie die bestaan van God en die skepping  logies kan verklaar nie, glo ek nie.  Ander mense wil geloof ‘n godsiens maak. Vir hulle is geloof ‘n wet of godsdienstige reëls wat nagekom moet word.  Hulle kies ‘n teologie en dan moet God en mense in daardie raamwerk inpas.

Van die begin af, sê die Bybel, is geloof ‘n verhouding.  Die skeppingsverhaal is die verhaal van God se verhouding met die mens.  God skep nie net die mens soos Hy die ander wesens geskep het nie; met die skepping van die mens bring God ‘n verhouding tussen Hom en die mens tot stand.

Continue Reading

Kolossense 2:6-23 – Christus in ons verander ons “hiermaals”

pilgrim-18Ek is op ‘n plek in my geestelike lewe wat ek al hoe meer van twee goed bewus raak – die “hiernamaals” waarheen God ons wil neem, en die suigkrag van die “hiermaals” wat ons die vreugde van God se teenwoordigheid kan ontneem.

Ek is aan die een kant al hoe meer bewus van die bestemming wat God vir ons as kinders van die Here het. Hy wil ons as sy kinders verwelkom in sy koninkryk om “heilig, sonder foute en onberispelik” voor Hom te lewe – die “hiernamaals” wat Paulus in hoofstuk een van Kolossense uitgespel het (1:27). Dit is die grootste geskenk wat enigiemand kan kry. Nie net omdat dit ‘n wonderlike uitsig is nie – en dit moet jy goed hoor – maar omdat dit hiérdie lewe heeltemal verander. As ek weet waarheen ek op pad is, kan ek bykans enigiets wat met my hier gebeur, hanteer. Om die waarheid te sê, my ewige bestemming verdryf my vrees vir enige bedreiging op hierdie aarde. Dit is ómdat ek ‘n “hiernamaals” het waarna ek uitsien, dat die “hiermaals” – soos Lina Spies daarvan praat – nie net vir my draaglik word nie, maar deurdrenk met die teenwoordigheid van God self.

Ek is egter aan die ander kant ook al hoe meer bewus van die suigkrag wat die “hiermaals”, dié wêreld, op ons uitoefen, die beklemming van die verydeling wat ons hier beleef, en ons van die vreugde van dié bestemming en van die reis daarheen wil beroof. Die wêreld se waardes en lewenstyl raak soos molasse waarin jy trap, wat jou vryheid beperk, wat jou menswees inkort, wat jou verhouding met die Here vervlak en uiteindelik tot stilstand kan ruk.

Dit is in dié beklemmende situasie wat Paulus se helder woord uit Kolossense 2:6-23 my tref en terugbring by die hoop op die heerlikheid wat daar in Christus Jesus is. Die geheim van hierdie lewe, van die “hiermaals”, is Christus. Die geheim van die volgende lewe, van die “hiernamaals”, is ook Christus. Dit was die punt van Paulus se boodskap in hoofstuk 1. “Christus is in julle (die hiermaals), Hy is die hoop op die heerlikheid (die hiernamaals).” (1:27).

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue Reading